Springer Book Archives: eBooks only 8.99 each! Save now >>

cover

Aanbesteden & mededinging in de gezondheidszorg

De betekenis van het recht inzake aanbeesteding, mededinging en marktordening voor de gezondheidszorg

Authors: Essers, M. J. J. M., Hermans, H.E.G.M., Sluijs, J. J. M.

Buy this book

Softcover n/a
  • ISBN 978-90-313-5303-3
  • Free shipping for individuals worldwide
  • Immediate ebook access, if available*, with your print order
About this book

In de gezondheidszorg spelen marktwerking en marktordening een steeds grotere rol. Het is daarom belangrijk dat zorgondernemers over actuele informatie inzake het aanbestedingsrecht en het mededingingsrecht beschikken. Deze uitgave helpt u hierbij.Aanbesteden & mededinging in de gezondheidszorg biedt een helder overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het Europese aanbestedingsrecht en het mededingingsrecht in de zorgpraktijk. De auteurs zetten stap voor stap uiteen wanneer de aanbestedings- en mededingingsregels voor de zorginstellingen, zorgverzekeraars en overheden gelden. Daarbij wordt aandacht besteed aan de werkingssfeer van het Europese aanbestedingsrecht en worden praktische tips gegeven voor een succesvolle aanbesteding. In het tweede deel staat het verband tussen mededinging en marktordening centraal. In heldere bewoordingen wordt uiteengezet hoe zorginkoop én verkoop van zorgdiensten op verstandige wijze georganiseerd kunnen worden.Aanbesteden & mededinging in de gezondheidszorg is onderdeel van de serie gezondheidswetgeving in de praktijk. Dit is een serie over actuele ontwikkelingen in gezondheidswet- en regelgeving. Uitgangspunten zijn de praktische toepasbaarheid van veranderingen in wet- en regelgeving en de samenhang tussen verschillende wetten, jurisprudentie en uitvoeringsregelingen.

Buy this book

Softcover n/a
  • ISBN 978-90-313-5303-3
  • Free shipping for individuals worldwide
  • Immediate ebook access, if available*, with your print order
Loading...

Recommended for you

Loading...

Bibliographic Information

Bibliographic Information
Book Title
Aanbesteden & mededinging in de gezondheidszorg
Book Subtitle
De betekenis van het recht inzake aanbeesteding, mededinging en marktordening voor de gezondheidszorg
Authors
Copyright
2008
Publisher
Bohn Stafleu van Loghum
Copyright Holder
Bohn Stafleu van Loghum
Softcover ISBN
978-90-313-5303-3
Edition Number
1
Number of Pages
IX, 141
Topics

*immediately available upon purchase as print book shipments may be delayed due to the COVID-19 crisis. ebook access is temporary and does not include ownership of the ebook. Only valid for books with an ebook version. Springer Reference Works are not included.