Quintessens
cover

Cardiologie

Editors: van der Wall, E.E., van de Werf, F., Zijlstra, F. (Eds.)

Buy this book

Hardcover $149.99
price for USA in USD
 • Available for purchase via bsl.nl
 • ISBN 978-90-313-4829-9
 • Free shipping for individuals worldwide
 • Usually dispatched within 3 to 5 business days.
About this Textbook

Het hart en de bloedvaten zijn de belangrijkste oorzaak van mortaliteit en morbiditeit in de westerse wereld. Wereldwijd worden dagelijks echter ook duizenden mensenlevens gered door bijvoorbeeld een katheterinterventie of chirurgische ingreep. Dit maakt de cardiovasculaire geneeskunde tot een veelomvattend specialisme, waarin de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Deze tweede druk van het standaardwerk Cardiologie is daarom geheel herzien en aangepast aan de actuele stand van zaken binnen het specialisme.In Cardiologie geven deskundigen van diverse academische centra en algemene ziekenhuizen in België en Nederland een volledig overzicht van de dagelijkse praktijk van de cardioloog. Het leerboek omvat negen delen. Na een algemene introductie komen achtereenvolgens aan bod: Diagnostisch onderzoek, Coronaire sclerose, Hartfalen, Elektrofysiologie, ritmestoornissen en pacing, Kleplijden en cardiomyopathieën, Aangeboren hartafwijkingen, pericardziekten en tumoren en Hartziekten onder bijzondere omstandigheden. Het boek besluit met een deel over toekomstige ontwikkelingen.De belangrijkste algemene wijzigingen ten opzichte van de vorige druk betreffen een deels gewijzigde redactie, een overzichtelijke indeling in delen, een toename van het aantal hoofdstukken en een uitbreiding van het aantal auteurs (zowel aan Nederlandse als Vlaamse zijde). Meer dan voorheen is aandacht besteed aan epidemiologie, anatomische ontwikkelingen, genetica, fysiologie, lichamelijk onderzoek, nieuwe beeldvormende technieken, farmacotherapie, interventiecardiologie, moderne behandeling van hartfalen en ritmestoornissen, aangeboren hartafwijkingen en stamceltherapie.

Buy this book

Hardcover $149.99
price for USA in USD
 • Available for purchase via bsl.nl
 • ISBN 978-90-313-4829-9
 • Free shipping for individuals worldwide
 • Usually dispatched within 3 to 5 business days.
Loading...

Recommended for you

Loading...

Bibliographic Information

Bibliographic Information
Book Title
Cardiologie
Editors
 • E.E. van der Wall
 • F. van de Werf
 • F. Zijlstra
Series Title
Quintessens
Copyright
2008
Publisher
Bohn Stafleu van Loghum
Copyright Holder
Bohn Stafleu van Loghum
Hardcover ISBN
978-90-313-4829-9
Edition Number
2
Number of Pages
XVI, 521
Topics