Logo - springer
Slogan - springer

Social Sciences - Sociology | Maatwerk

Vakblad Sociaal Werk

Vakblad Sociaal Werk

ISSN: 2468-7456 (print version)
ISSN: 2468-7464 (electronic version)

Journal no. 12459

Vakblad Sociaal Werk (voorheen Maatwerk) is hét medium voor het verspreiden van vakinhoudelijke kennis over ‘het ambacht’ sociaal werk.

Het vakblad behandelt alle facetten van het sociaal werk. Het signaleert, analyseert, rapporteert en informeert. En presenteert leerzame ervaringen uit de diverse werkvelden waarin maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen zich bevinden. De ontwikkelingen en veranderingen in de samenleving worden nauwgezet gevolgd. Daarnaast gaat het uitgebreid in op de kwaliteit van het sociaal werk en is het een forum voor uitwisseling van opvattingen en visies. Ook bevat het blad boekbesprekingen en aankondigingen van symposia.

Leden van de beroepsvereniging BPSW ontvangen Vakblad Sociaal Werk uit hoofde van hun lidmaatschap.

Related subjects » Sociology

Abstracted/Indexed in 

Google Scholar, CNKI, OCLC, ProQuest Central, ProQuest Social Science Collection, ProQuest Sociological Abstracts, Summon by ProQuest

Read this Journal on Springerlink

For authors and editors

  • Aims and Scope

    Aims and Scope

    Close

    Voor professionals en studenten in sociaal werk en voor mensen die geïnteresseerd zijn in de hulpverlening en preventie aan kwetsbare groepen in alle lagen van de samenleving. Zowel maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers, sociaal agogen, studenten als deskundigen en onderzoekers komen in het blad aan het woord.

Services for the Journal