Editors

Advisory Editor
 • Jiawei Han
 • Masaru Kitsuregawa
 • Philip S. Yu
 • Tieniu Tan
 • Wen Gao
Editorial Board Member
 • Daniel Dajun Zeng
 • Hai Jin
 • Haixun Wang
 • Huan Liu
 • X. Sean Wang
 • Weiyi Meng
Editor-in-Chief
 • Xiaofeng Meng