Logo - springer
Slogan - springer

New & Forthcoming Titles | BDB Docentenreeks

BDB Docentenreeks

BDB Docentenreeks

Series Ed.: Bijkerk, Lia

ISSN: 2468-3191

Een van de belangrijkste beleidsdoelen in het hoger beroepsonderwijs is het
intensiveren van en investeren in de kwaliteit van docenten als dragers van de
onderwijskwaliteit. Als gevolg hiervan hebben hogescholen gezamenlijk het
initiatief genomen om de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) in te
voeren. Alle docenten die lesgeven in het HBO moeten aan de eindtermen voldoen.
De uitgaven in de BDB Docentenreeks kunnen een hulpmiddel voor docenten zijn om
deze BDB te verkrijgen, en bieden vooral veel inspiratie om te werken aan de
eigen docentcompetenties.