Logo - springer
Slogan - springer

Psychology - Child & School Psychology | Aims and Scope: Management Kinderopvang

Aims and Scope: Management Kinderopvang

Management Kinderopvang wordt gestuurd naar directie, bestuur en/of management van kinderopvanginstellingen; (beleids) medewerkers van ondersteunende stichtingen, verenigingen en instellingen; gemeenteambtenaren; hoofden kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, gastouderbureaus, buitenschoolse opvang.