Logo - springer
Slogan - springer

Political Science | Sociaal Bestek

Sociaal Bestek

Sociaal Bestek

Tijdschrift voor werk, inkomen en zorg

ISSN: 0921-5344 (print version)
ISSN: 2468-1377 (electronic version)

Journal no. 41196

Learn more about the metrics of this journal
Sociaal Bestek  is een vakblad voor specialisten op het terrein van  participatie,  sociale  zekerheid  en  maatschappelijke ondersteuning.  Het  blad  biedt  informatie  over  wet-  en regelgeving,  beleidsontwikkelingen  en  uitvoeringspraktijk. Sociaal Bestek beoogt  bij  te  dragen  aan  de  kennis  en vaardigheden van de specialist door onafhankelijke en kritische beschouwingen, analyses, confrontatie tussen systeemwereld en leefwereld, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen en jurisprudentie. Sociaal Bestek  wil informeren en uitdagen.

Related subjects » Political Science

Abstracted/Indexed in 

Google Scholar, CNKI, EBSCO Discovery Service, OCLC, ProQuest - Summon

Read this Journal on Springerlink

For authors and editors

  • Aims and Scope

    Aims and Scope

    Close

    Management  en  beleidsmedewerkers  van sociale  diensten,  gemeentelijke  diensten, sociale  zaken  en  welzijn,  UWV,  SVB, opleidingscentra,  reïntegratiebedrijven,  cliëntenorganisaties en stichtingen en belangenverenigingen.

Services for the Journal

Alerts for this journal

 

Get the table of contents of every new issue published in Sociaal Bestek.