Get 40% off of select print and eBooks in Engineering & Materials Science!

cover

Sociaal Cognitieve Vaardigheden Test - Complete Set

Complete Set

Authors: van Manen, T.G., Prins, P.J.M., Emmelkamp, P.M.G.

書籍の購入

ハードカバー ¥24,209
価格の適用国: Japan (日本円価格は個人のお客様のみ有効) (小計)
 • ISBN 978-90-313-6440-4
 • 個人のお客様には、世界中どこでも配送料無料でお届けします。
 • オンラインでご注文の場合、2~3日以内に配送いたします。
この書籍について

Met de SCVT kan worden vastgesteld of kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar zich de sociaal- cognitieve vaardigheden hebben eigen gemaakt op het voor hen leeftijdsgerelateerde ontwikkelingsniveau.

 

Doel van de test

Sociale cognitie wordt beschouwd als een erg belangrijke en zelfs noodzakelijke voorwaarde voor kwalitatieve veranderingen in sociaal gedrag. SCVT- scores kunnen gezien worden als een kwantitatieve weergave van deze kwalitatieve veranderingen. Afname van de SCVT biedt zicht op de aard van eventuele tekorten in het sociaal- cognitief functioneren. Afname is met name geïndiceerd bij kinderen waarvan vermoed wordt dat zij problemen hebben met sociale informatieverwerking, zoals het geval is bij kinderen met ADHD, een oppositionele gedragsstoornis of een aan autisme verwante stoornis.

Toepassingsmogelijkheden

 • Screening: van leeftijdsadequate ontwikkeling van sociaal cognitieve vaardigheden. Selectie van kinderen die een achterstand hebben in de ontwikkeling van sociale informatieverwerkingsprocessen.
 • Diagnose: van de specifieke tekorten in de sociale informatieverwerking. Bijvoorbeeld toepasbaar in het kader van indicatiestelling.
 • Evaluatie: om de voortgang en de effectiviteit van op sociaal- cognitieve vaardigheden gerichte behandelingen en interventies te evalueren.

De SCVT staat op de lijst van de Landelijke Commissie Toezicht Indicatiestelling (LCTI).

Wat meet de SCVT?

Met de SCVT worden 8, aan de leeftijd gerelateerde sociaal cognitieve vaardigheden gemeten. Deze vaardigheden zijn:

 • identificeren (onderkennen, herkennen en benoemen van observeerbare perspectieven)
 • discrimineren (beoordelen of twee of meer observeerbare perspectieven overeenkomen of verschillen)
 • differentiëren (afleiden dat er meerdere perspectieven mogelijk zijn)
 • vergelijken (afleiden en benoemen van overeenkomsten en verschillen tussen observeerbare perspectieven)
 • zich verplaatsen (het perspectief van een andere persoon afleiden, verklaren waarom deze een ander perspectief heeft, causale relaties tussen perspectief en oorzaak)
 • relateren (het leggen van causale relaties tussen minstens twee perspectieven en hun oorzaken en vice versa)
 • coördineren (een sociale situatie met twee of meer op elkaar betrokken perspectieven overzien vanuit een "derde persoonsperspectief")
 • verdisconteren (bewustzijn van de mogelijkheid het perspectief van de ander te beïnvloeden door rekening te houden met het resultaat van het afleidingsproces)

Behaalt een kind niet de score die wordt verwacht bij zijn/haar leeftijd dan is extra aandacht geboden voor een mogelijk problematische ontwikkeling.

Voor wie?

Afname, scoring en interpretatie van de SCVT is voorbehouden aan diagnostische bevoegde professionals.

Afname en scoring

De SCVT bestaat uit 7 verhaaltjes met bijbehorende plaatjes. Bij elk verhaaltje horen 8 vragen, die de 8 sociaal cognitieve vaardigheden vertegenwoordigen. De afnameduur is circa 30 minuten. Het testmateriaal bevat tevens twee parallelversies van de SCVT: de SCVT-A en de SCVT-B. Deze versies bestaan beide uit 3 verhaaltjes. Afname van de SCVT wordt handmatig gedaan. Scoring kan zowel met de hand plaatsvinden als geautomatiseerd via Testweb.

Belangrijk: u kunt deze test alleen afnemen indien u over de SCVT Handleiding en het SCVT Testmateriaal beschikt.

Normgegegevens

Interpretatie van de scores vindt plaats door het vergelijken van de individuele testscores met normscores. Hiervoor worden in de handleiding de volgende normgegevens verstrekt:

 • meisjes - voor alle leeftijdsgroepen van 4 t/m 12 jaar aparte normtabellen
 • jongens - voor alle leeftijdsgroepen van 4 t/m 12 jaar aparte normtabellen

Cotanbeoordeling

 • uitgangspunten bij de testconstructie: voldoende
 • kwaliteit van het testmateriaal: voldoende
 • kwaliteit van de handleiding: goed
 • normen: voldoende
 • betrouwbaarheid: voldoende
 • begripsvaliditeit: voldoende
 • criteriumvaliditeit: onvoldoende (niet onderzocht)

書籍の購入

ハードカバー ¥24,209
価格の適用国: Japan (日本円価格は個人のお客様のみ有効) (小計)
 • ISBN 978-90-313-6440-4
 • 個人のお客様には、世界中どこでも配送料無料でお届けします。
 • オンラインでご注文の場合、2~3日以内に配送いたします。

この書籍のサービス情報

あなたへのおすすめ

Loading...

書誌情報

Bibliographic Information
Book Title
Sociaal Cognitieve Vaardigheden Test - Complete Set
Book Subtitle
Complete Set
Authors
Copyright
2009
Publisher
Bohn Stafleu van Loghum
Copyright Holder
Bohn Stafleu van Loghum
ハードカバー ISBN
978-90-313-6440-4
Edition Number
1
Number of Pages
100
Topics