Get 40% off of select print and eBooks in Engineering & Materials Science!

cover

Gezinsvragenlijst (GVL) handleiding

Authors: van der Ploeg, Jan, Scholte

 • Brengt de kwaliteit van gezins- en opvoedingsomstandigheden van kinderen in kaart
 • Bepaalt de aard en de ernst van de eventuele problemen
 • Screent het opvoedgedrag van de ouders en het functioneren van het gezin als geheel
 • Online en op papier afneembaar
 • Van de auteurs van de SEV
おすすめポイントをすべて見る

書籍の購入

ソフトカバー ¥12,101
価格の適用国: Japan (日本円価格は個人のお客様のみ有効) (小計)
 • ISBN 978-90-313-5314-9
 • 個人のお客様には、世界中どこでも配送料無料でお届けします。
 • Usually dispatched within 3 to 5 business days.
この書籍について

De invloed van het gezin op de gedrags- en emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren is groot en werkt lang door. Problemen binnen het gezin kunnen die ont wikkeling ernstig verstoren. Een gedegen screening van het functioneren van hetgezin kan aan het licht brengen waar het gezin tekort schiet, wat de risicofactoren zijn voor (het ontwikkelen van) problematisch gedrag bij het kind en waar de mogelijke oorzaken liggen van reeds opgetreden problemen.
De Gezinsvragenlijst (GVL) screent de kwaliteit van de gezins- en opvoedings om standigheden van kinderen in de leeftijd van vier tot en met achttien jaar. Waar bestaande gezinsvragenlijsten doorgaans alleen de ouder-kindrelatie in beschouwing nemen, beschrijft de GVL het gezin in al zijn meervoudige relaties: opvoeding, communicatie, organisatie, de relatie tussen de ouders en de relatie van het gezin met de omgeving. De GVL geeft daarmee op gedetailleerde wijze inzicht in het totale gezinsfunctionerenen is toepasbaar voor het opsporen van risicovolle gezinsomstandigheden, het stellen van diagnoses, het verzamelen van aanknopingspunten voor eventuele (gezins) interventies en het evalueren van de voortgang en de effectiviteit van deze interventies.
De Gezinsvragenlijst is een wetenschappelijk gefundeerd en waardevol instrument voor psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, groepsleiders en andere professionele hulpverleners in de jeugdzorg, jeugd- GGZ en het (speciaal) onderwijs. Daarnaast kan de Gezinsvragenlijst, als deze wordt ingezet voor onderzoeksdoeleinden, een bijdrage leveren aan het vergroten van de wetenschappelijke kennis over gezinsfunctioneren en de invloed daarvan op de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen.
De GVL kunt u via www.testweb.bsl.nl digitaal afnemen en scoren. Maar dit is ook mogelijk met behulp van een papieren vragenlijst.

書籍の購入

ソフトカバー ¥12,101
価格の適用国: Japan (日本円価格は個人のお客様のみ有効) (小計)
 • ISBN 978-90-313-5314-9
 • 個人のお客様には、世界中どこでも配送料無料でお届けします。
 • Usually dispatched within 3 to 5 business days.
Loading...

この書籍のサービス情報

あなたへのおすすめ

Loading...

書誌情報

Bibliographic Information
Book Title
Gezinsvragenlijst (GVL) handleiding
Authors
Copyright
2008
Publisher
Bohn Stafleu van Loghum
Copyright Holder
Bohn Stafleu van Loghum
ソフトカバー ISBN
978-90-313-5314-9
Edition Number
1
Number of Pages
VIII, 67
Topics