Editors

Editors-in-Chief

Toshio Matsumoto, M.D., Ph.D.
Executive Advisor of the Fuji Memorial Institute of Medical Sciences,
University of Tokushima,
Tokushima, Japan

Toshiyuki Yoneda, D.D.S., Ph.D.
Research Professor and Emeritus Professor,
Department of Biochemistry,
Osaka University Graduate School of Dentistry, Osaka, Japan
On leave of absence from Indiana University School of Medicine,
Indianapolis, IN, USA


Editors Emeriti

Takuo Fujita, Osaka, Japan
Yoshiki Seino, Osaka, Japan
Fujio Suzuki, Osaka, Japan


Associate Editors

Ho-Yeon Chung, Seoul, Korea
Emma L Duncan, Brisbane, Australia
Naoto Endo, Niigata, Japan
Masafumi Fukagawa, Kanagawa, Japan
Seiji Fukumoto, Tokushima, Japan
Hiroshi Hagino, Tottori, Japan
Masayuki Iki, Osaka, Japan
Shigeaki Kato, Fukushima, Japan
Riko Nishimura, Osaka, Japan
Keiichi Ozono, Osaka, Japan
Lilian I. Plotkin, Indianapolis, USA
G.David Roodman, Indianapolis, USA
Akinori Sakai, Fukuoka, Japan
Teruki Sone, Okayama, Japan
Toshitsugu Sugimoto, Hyogo, Japan
Naoyuki Takahashi, Nagano, Japan
Hiroshi Takayanagi, Tokyo, Japan
Yasuhiro Takeuchi, Tokyo, Japan
Sakae Tanaka, Tokyo, Japan
Yoshiya Tanaka, Fukuoka, Japan

Editorial Board

Masahiro Abe, Tokushima
Haruhiko Akiyama, Gifu
Norio Amizuka, Hokkaido
Kosuke Ebina, Osaka
Yoichi Ezura,Tokyo
Ikuma Fujiwara, Miyagi
Saeko Fujiwara, Hiroshima
Yoshiyuki Hakeda, Saitama
Kosei Hasegawa, Okayama
Kenji Hata, Osaka
Shin-Ichi Hayashi, Tottori
Toru Hiraga, Nagano
Kousuke Iba, Hokkaido
Tadahiro Iimura, Hokkaido
Yuuki Imai, Ehime
Takeshi Imamura, Ehime
Daisuke Inoue, Chiba
Hideaki Ishibashi, Saitama
Masaru Ishii, Osaka
Masako Ito, Nagasaki
Jun Iwamoto, Tokyo
Eijiro Jimi, Fukuoka
Hiroshi Kaji, Osaka
Hiroshi Kamioka, Okayama
Ippei Kanazawa, Shimane
Takenobu Katagiri, Saitama
Junichiro James Kazama, Niigata
Yasuhiro Kobayashi, Nagano
Tatsuya Koike, Osaka
Toshihisa Komori, Nagasaki
Satoshi Kubota, Okayama
Takuo Kubota, Osaka
Ritsuko Masuyama, Shiga
Koichi Matsuo, Tokyo
Toshimi Michigami, Osaka
Naohisa Miyakoshi, Akita
Takeshi Miyamoto, Kumamoto
Toshihide Mizoguchi, Tokyo
Yuko Nakamichi, Nagano
Ichiro Nakamura, Tokyo
Tomoki Nakashima, Tokyo
Noriyuki Namba, Tottori
Akira Nifuji, Kanagawa
Kiichi Nonaka, Tokyo
Sumito Ogawa, Tokyo
Yosuke Okada, Fukuoka
Ryo Okazaki, Chiba
Tomoki Okazaki, Tokyo
Mitsuru Saito, Tokyo
Satoshi Soen, Nara
Akihiro Sudo, Mie
Atsushi Suzuki, Aichi
Ichiro Takada, Tokyo
Junichi Takada, Hokkaido
Teruko Takano-Yamamoto, Hokkaido
Shinjiro Takata, Tokushima
Shu Takeda, Tokyo
Masato Tamura, Hokkaido
Shinya Tanaka, Saitama
Tadao Tsuboyama, Kyoto
Mariko Uehara, Tokyo
Masahiro Yamamoto, Shimane
Mika Yamauchi, Shimane
Noriko Yoshimura,Tokyo

Advisory Board

Masao Fukunaga, Okayama
Hisashi Iwata, Aichi
Yukio Kato, Hiroshima
Masayoshi Kumegawa, Saitama
Hideki Mizunuma, Fukushima
Rikushi Morita, Kyoto
Toshitaka Nakamura, Tokyo
Yoshiki Nishizawa, Osaka
Masaki Noda, Kanagawa
Hiromichi Norimatsu, Kagawa
Hajime Orimo, Tokyo
Hidehiro Ozawa, Niigata
Tastuo Suda, Saitama
Hideaki E. Takahashi, Niigata
Kunio Takaoka, Osaka
Masaharu Takigawa, Okayama
Akira Tamaguchi. Tokyo
Hideki Yoshikawa, Osaka


International Advisory Board

Roland Baron, USA
David J. Baylink, USA
Daniel D. Bikle, USA
Roger Bouillon, Belgium
Barbara D. Boyan, USA
Alan Boyde, UK
Elisabeth H. Burger, Netherlands
David B. Burr, USA
William T. Butler, USA
Po-Quang Chen, Taiwan
Francis Glorieux, Canada
Ze'ev Hochberg, Israel
Webster S.S. Jee, USA
Chung-nam Kang, Korea
Gordon L. Klein, USA
Joseph M. Lane, USA
Sung-Kil Lim, Korea
Stavros Manolagas, USA
Robert R. Recker, USA
Jonathan Reeve, UK
Pamela G. Robey, USA
Ego Seeman, Australia
Eduardo Slatopolsky, USA
Marvin L. Tanzer, USA
Steven L. Teitelbaum, USA
John D. Termine, USA
Michael P. Whyte, USA
Tong-Shu Yang, China
Liu Zhonghou, China

Editorial Secretary

Kanako Nakakura
Editorial Office, c/o Academic Square Co., Ltd.,
2-348-302 Ryogae-machi, Fushimi-ku, Kyoto 612-8082, Japan