Editors

Editor-in-Chief

Michiaki Unno, Sendai

Editorial Board

Hidetoshi Eguchi, Osaka
Yoshiyuki Fujiwara, Yonago
Takumi Fukumoto, Kobe
Hisato Hara, Tsukuba
Kiyoshi Hasegawa, Tokyo
Taizo Hibi, Kumamoto
Satoshi Ieiri, Kagoshima
Masafumi Inomata, Yufu
Masayoshi Inoue, Kyoto
Takanori Ishida, Sendai
Soichiro Ishihara, Tokyo
Akira Iyoda, Tokyo
Kenichi Ito, Matsumoto
Hiromitsu Jinno, Tokyo
Hiroyoshi Komai, Moriguchi
Koshi Mimori, Beppu
Masaru Mizuno, Morioka
Tsunekazu Mizushima, Osaka
Takanori Morikawa, Sendai
Fuyuhiko Motoi, Sendai
Kenta Murotani, Kurume
Jun Nakajima, Tokyo
Koji Oba, Tokyo
Tatsuya Oda, Tsukuba
Kenji Okada, Kobe
Yoshinori Okada, Sendai
Eiji Oki, Fukuoka
Kaori Okugawa, Kitakyushu
Hiroomi Okuyama, Osaka
Kiyohiro Oshima, Maebashi
Takao Otsuka, Kagoshima
Hideaki Rikimaru, Kurume
Hiroshi Saeki, Maebashi
Yoshihisa Saida, Tokyo
Akio Saiura, Tokyo
Hisashi Saji, Kawasaki
Akira Sasaki, Morioka
Kunihiro Shigematsu, Tokyo
Hideaki Shimada, Tokyo
Hideyuki Shimizu, Tokyo
Hisashi Shinohara, Nishinomiya
Yasushi Shintani, Osaka
Akira Shiose, Fukuoka
Masayuki Sho, Kashihara
Yuji Soejima, Matsumoto
Kenji Sugio, Yufu
Shinichi Suzuki, Fukushima
Akinobu Taketomi, Sapporo
Hiroya Takeuchi, Hamamatsu
Shuji Takiguchi, Osaka
Koichi Toda, Osaka
Hideki Ueno, Tokorozawa
Takuhiro Yamaguchi, Sendai
Makoto Yamasaki, Osaka
Takushi Yasuda, Osaka
Yoshizumi Tomoharu, Fukuoka

International Advisory Board

Henri Bismuth, Villejuif, France
Eric W. Fonkalsrud, Los Angeles, USA
M.R.B. Keighley, Birmingham, UK
John A. Mannick, Boston, USA
Samuel A. Wells Jr., Durham, USA

Editors Emeritus

Kiyoshi Inokuchi, Fukuoka
Koichi Ishikawa, Tokyo