Editors

Editor-in-Chief

Michiaki Unno, Sendai

Editorial Board

Kohei Akazawa, Niigata
Takayuki Asao, Maebashi
Hidetoshi Eguchi, Osaka
Susumu Eguchi, Nagasaki
Yoshiyuki Fujiwara, Yonago
Kazuhiro Hanazaki, Nangoku
Kiyoshi Hasegawa, Tokyo
Satoshi Ieiri, Kagoshima
Norihiko Ikeda, Tokyo
Takanori Ishida, Sendai
Kenichi Ito, Matsumoto
Hiromitsu Jinno, Tokyo
Michiya Kobayashi, Nangoku
Hiroyoshi Komai, Moriguchi
Koshi Mimori, Beppu
Tetsuya Mitsudomi, Osaka
Shinji Miyamoto, Yufu
Yasumitsu Mizobata, Osaka
Masaru Mizuno, Morioka
Tsunekazu Mizushima, Osaka
Satoshi Morita, Kyoto
Fuyuhiko Motoi, Sendai
Motonobu Nishimura, Yonago
Tatsuya Oda, Tsukuba
Yoshinori Okada, Sendai
Kaori Okugawa, Kitakyushu
Hiroomi Okuyama, Osaka
Hideaki Rikimaru, Kurume
Yoshihisa Saida, Tokyo
Yasuyuki Seto, Tokyo
Kunihiro Shigematsu, Tokyo
Hideaki Shimada, Tokyo
Mitsuo Shimada, Tokushima
Hideyuki Shimizu, Tokyo
Ken Shirabe, Maebashi
Masayuki Sho, Kashihara
Yuji Soejima, Matsumoto
Iwao Sugitani, Tokyo
Tetsuya Taguchi, Kyoto
Tomoaki Taguchi, Fukuoka
Hiroya Takeuchi, Hamamatsu
Masahiro Takeuchi, Tokyo
Shuji Takiguchi, Osaka
Masanori Terashima, Shizuoka
Koichi Toda, Osaka
Masaaki Yamagishi, Kyoto
Takuhiro Yamaguchi, Sendai
Masakazu Yamamoto, Tokyo
Takeharu Yamanaka, Yokohama
Tokujiro Yano, Beppu
Takushi Yasuda, Osaka
Kazuhiro Yoshida, Gifu
Ichiro Yoshino, Chiba

International Advisory Board

Henri Bismuth, Villejuif, France
Eric W. Fonkalsrud, Los Angeles, USA
M.R.B. Keighley, Birmingham, UK
John A. Mannick, Boston, USA
Samuel A. Wells Jr., Durham, USA

Editors Emeritus

Kiyoshi Inokuchi, Fukuoka
Koichi Ishikawa, Tokyo