Editors

Editor

Lalit Maini

Associate Editors

Rehan Ul Haq

Murali Poduval

Srinivas Kambhampati

Assistant Editors

Raju Vaishya

Bhavuk Garg

Sujit Tripathy

Shivam Sinha

Ashish Gulia

Amit Kumar Agarwal

Basant Kumar Bhuyan

Rajesh Kumar Rohilla

Hitesh Lal

Praveen Sarda

Ashok Shyam

Chief Advisor

AK Jain

Past Editor

Ish Dhammi

Section Editors

Shoulder & Elbow

Tarun Goyal

Praveen Sarda

DP Bakshi

Anand Arya (UK)

Marius M Scarlat (France)

Minoo Patel (Australia)

Hand

Alock Agrawal

Basant K Bhuyan

J Terrence Jose

Ted Mah (Australia)

Karthik Vishwanathan

Amitabha Lahiri Singapore

Sunil Choudhary India

Hip

Vivek Trikha

Rajiv Thukral

Sudhir Babhulkar

Vikas Khanduja (UK)

Venu Kavarthapu (UK)

Knee

Ujwal Debnath

Saurabh Jain

Parag Sancheti

Sidharth M Shah

Jegan Krishnan (Australia)

Foot & Ankle

Vinod Panchbhavi (USA)

MS Dhillon

Maninder Shah

Abdul Q Khan

Oncology

Ashish Gulia

SS Yadav

Mayil Natrajan

Sudhir Kapoor

Aditya Maheshwari (USA)

Paediatric

Mandar V Agashe

Shakti Das

Ashok N Johari

HS Sandhu

Shivam Sinha

Spine

Bhavuk Garg

Kshitij Choudhary

Naresh Babu J

Keith D Luk (HongKong)

Dilip Sengupta (USA)

Arthroscopy & Sports

Amit Kr Agrawal

Saseendar S

P Gopinathan

Arun GR

Samir Dwidmuthe

Arthroplasty

Rajesh Malhotra

Sujit Tripathy

Rohit Rambani (UK)

Anoop C. Dhamangaonkar

Trauma

Ashok Gavaskar

Yogesh Salphale

Cyril Mauffrey (USA)

Rajesh P Dharia

Infection

Hitesh Lal

Zile Singh Kundu

SM Tuli

AK Jain

Kamal Bose (Singapore)

Education & statistics

Ashok Shyam

Mohit Bhandari (Canada)

DK Taneja

Anant Mahapatra (Ireland)

Biomedical Engineering

Raju Vaishya

Abhishek Kashyap

Boyko Gueorguiev (Swiss)

Friedrich Baumgaertel (Germany)

Abhishek Kashyap

Health Policy & Administration

Murali Poduval

Shantaram Shetty

Sudhir Kumar

S Rajasekaran

Reconstruction & Illizarov

Rajesh Rohilla

Milind Chowdhary

CP Pal

Leonid Solomin (Russia)

Biomaterial & Basic Science

Ujjwal Debnath

SC Goel

Shivam Sinha

Biostatistics

Mohit P

Krishna V

Editorial Board

S. Saseendar