2021 AAS ESTEEMED PAPER PRIZE

2021 AAS ESTEEMED PAPER PRIZE

Advances in Atmospheric Sciences (AAS) is pleased to announce its 2021 Esteemed Paper Prize to the papers published in 2019 in AAS for their exceptional contribution to the development of the journal. These papers were selected based on their download statistics from SpringerLink and their ISI citations.

Enjoy, read and spread the word!

2021 Esteemed Original Paper Prize

Predictability of South China Sea Summer Monsoon Onset

Gill M. MARTIN, Amulya CHEVUTURI, Ruth E. COMER, Nick J. DUNSTONE, Adam A. SCAIFE, Daquan ZHANG

https://link.springer.com/article/10.1007/s00376-018-8100-z

Seasonal Variations of Observed Raindrop Size Distribution in East China

Long WEN, Kun ZHAO, Mengyao WANG, Guifu ZHANG

https://link.springer.com/article/10.1007/s00376-018-8107-5

Anthropogenic Aerosol Pollution over the Eastern Slope of the Tibetan Plateau

Rui JIA, Min LUO, Yuzhi LIU, Qingzhe ZHU, Shan HUA, Chuqiao WU, Tianbin SHAO

https://link.springer.com/article/10.1007/s00376-019-8212-0

Simulated Influence of the Atlantic Multidecadal Oscillation on Summer Eurasian Nonuniform Warming since the Mid-1990s

Xueqian SUN, Shuanglin LI, Xiaowei HONG, Riyu LU

https://link.springer.com/article/10.1007/s00376-019-8169-z


2021 Esteemed Review Paper Prize

Current Status and Future Challenges of Weather Radar Polarimetry: Bridging the Gap between Radar Meteorology/Hydrology/Engineering and Numerical Weather Prediction

Guifu ZHANG, Vivek N. MAHALE, Bryan J. PUTNAM, Youcun QI, Qing CAO, Andrew D. BYRD, Petar BUKOVCIC, Dusan S. ZRNIC, Jidong GAO, Ming XUE, Youngsun JUNG, Heather D. REEVES, Pamela L. HEINSELMAN, Alexander RYZHKOV, Robert D. PALMER, Pengfei ZHANG, Mark WEBER, Greg M. MCFARQUHAR, Berrien MOORE III, Yan ZHANG, Jian ZHANG, J. VIVEKANANDAN, Yasser AL-RASHID, Richard L. ICE, Daniel S. BERKOWITZ, Chong-chi TONG, Caleb FULTON, Richard J. DOVIAK

https://link.springer.com/article/10.1007/s00376-019-8172-4

Latest Progress of the Chinese Meteorological Satellite Program and Core Data Processing Technologies

Peng ZHANG, Qifeng LU, Xiuqing HU, Songyan GU, Lei YANG, Min MIN, Lin CHEN, Na XU, Ling Sun, Wenguang BAI, Gang MA, Di XIAN

https://link.springer.com/article/10.1007/s00376-019-8215-x

Pathways of Influence of the Northern Hemisphere Mid-high Latitudes on East Asian Climate: A Review

Jianping LI, Fei ZHENG, Cheng SUN, Juan FENG, Jing WANG

https://link.springer.com/article/10.1007/s00376-019-8236-5

Progress in Semi-arid Climate Change Studies in China

Jianping HUANG, Jieru MA, Xiaodan GUAN, Yue LI, Yongli HE

https://link.springer.com/article/10.1007/s00376-018-8200-9


2021 Esteemed News & Views Paper Prize

2018 Continues Record Global Ocean Warming

Lijing CHENG, Jiang ZHU, John ABRAHAM, Kevin E. TRENBERTH, John T. FASULLO, Bin ZHANG, Fujiang YU, Liying WAN, Xingrong CHEN, Xiangzhou SONG

https://link.springer.com/article/10.1007/s00376-019-8276-x


2021 Esteemed Data Description Paper Prize

CAS FGOALS-f3-L Model Datasets for CMIP6 Historical Atmospheric Model Intercomparison Project Simulation

Bian HE, Qing BAO*, Xiaocong WANG, Linjiong ZHOU, Xiaofei WU, Yimin LIU, Guoxiong WU, Kangjun CHEN, Sicheng HE, Wenting HU, Jiandong LI, Jinxiao LI, Guokui NIAN, Lei WANG, Jing YANG, Minghua ZHANG, Xiaoqi ZHANG

https://link.springer.com/article/10.1007/s00376-019-9027-8