TandartsPraktijk informeert u over de belangrijkste ontwikkelingen in de tandheelkunde en tandtechniek door praktisch toepasbare klinische artikelen en herkenbare casuïstiek, toegelicht aan de hand van duidelijke kleurenfoto's, röntgenfoto's en tekeningen.
TandartsPraktijk neemt een standpunt in: het volgt het gevoerde beleid van overheid, verzekeraars en beroepsorganisaties kritisch en is niet bang voor een opiniërende stellingname.
De juiste mix van goed beschreven casussen, congresverslagen en onderwerpen van sociaal maatschappelijke aard maken Tandartspraktijk een veelgelezen tijdschrift onder algemeen practici. TandartsPraktijk is een vaktijdschrift dat zich ten doel stelt te fungeren als intermediair bij de éducation permanente van de tandarts (algemeen practicus). De redactie is onafhankelijk. Hoewel TandartsPraktijk geen wetenschappelijke of sociale richting heeft, dient alle aangeboden kopij wetenschappelijk verantwoord te zijn en binnen Nederlandse normen sociaal aanvaardbaar.

Journal information

Publishing model
Subscription

Journal metrics

19,501 (2020)
Downloads

Latest articles

 1. Tandheelkunst

  Authors

  • Bohn Stafleu van Loghum
  • Content type: Column
  • Published: 28 October 2021
  • Pages: 19 - 19

About this journal

Electronic ISSN
1875-6808
Print ISSN
0167-1685
Abstracted and indexed in
 1. CLOCKSS
 2. CNKI
 3. CNPIEC
 4. Dimensions
 5. EBSCO Discovery Service
 6. Google Scholar
 7. Naver
 8. OCLC WorldCat Discovery Service
 9. Portico
 10. ProQuest-ExLibris Primo
 11. ProQuest-ExLibris Summon
 12. TD Net Discovery Service
Copyright information

Rights and permissions

Springer policies

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Nature B.V.