Vakblad Sociaal Werk (voorheen Maatwerk) is hét medium voor het verspreiden van vakinhoudelijke kennis over ‘het ambacht’ sociaal werk.

Het vakblad behandelt alle facetten van het sociaal werk. Het signaleert, analyseert, rapporteert en informeert. En presenteert leerzame ervaringen uit de diverse werkvelden waarin maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen zich bevinden. De ontwikkelingen en veranderingen in de samenleving worden nauwgezet gevolgd. Daarnaast gaat het uitgebreid in op de kwaliteit van het sociaal werk en is het een forum voor uitwisseling van opvattingen en visies. Ook bevat het blad boekbesprekingen en aankondigingen van symposia.

Leden van de beroepsvereniging BPSW ontvangen Vakblad Sociaal Werk uit hoofde van hun lidmaatschap.

Journal information

Publishing model
Subscription

Journal metrics

42,406 (2020)
Downloads

Latest articles

 1. Authors

  • Tineke de Waard
  • Content type: Wisselcolumn
  • Pages: 13 - 13

About this journal

Electronic ISSN
2468-7464
Print ISSN
2468-7456
Abstracted and indexed in
 1. CNKI
 2. Dimensions
 3. EBSCO Discovery Service
 4. Google Scholar
 5. Institute of Scientific and Technical Information of China
 6. Naver
 7. OCLC WorldCat Discovery Service
 8. ProQuest Central
 9. ProQuest Social Science Collection
 10. ProQuest Sociology
 11. ProQuest-ExLibris Primo
 12. ProQuest-ExLibris Summon
 13. TD Net Discovery Service
Copyright information

Rights and permissions

Springer policies

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers