Editors

JOTH Editors in Chief and sources

R.V. Gamkrelidze
Steklov Mathematical Institute of the Russian Academy of Sciences

Editor in Chief of :

-Itogi Nauki i Tekhniki, Seriya Sovremennaya
Matematika i Ee Prilozheniya. Tematicheskie Obzory
(Progress in Science and Technology, Series on
Contemporary Mathematics and Its Applications.
Thematic Surveys), published by VINITI

-Sovremennaya Matematika. Fundamental'nye
Napravleniya (Contemporary Mathematics.
Fundamental Directions), published by Peoples'
Friendship University of Russia, Moscow

-Sovremennaya Matematika i Ee Prilozheniya (Contemporary Mathematics and Ist Applications), published by the Georgian National
Academy of Sciences, Tbilisi
Matematychni Metody ta Fizyko-Mekhanichi Polya
(Mathematical Methods and Physicomechanical Fields)

-Fundamental'naya i Prikladnaya Matematika
(Fundamental and Applied Mathematics), published
by Moscow State University

A.V. Mikhalev,
Moscow State University, Moscow, Russia

Editor in Chief of::
Fundamental'naya i Prikladnaya Matematika
(Fundamental and Applied Mathematics), published
by Moscow State University

R.M. Kushnir
Pidstryhach Institute of Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine

Editor in Chief of::
Matematychni Metody ta Fizyko-Mekhanichi Polya
(Mathematical Methods and Physicomechanical Fields)

A.M. Samoilenko
Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Editor in Chief of:
-Nelineinye Kolebaniya (Nonlinear Oscillations)
-Ukrains'kiĭ Matematychnyĭ Visnyk
(Ukranian Mathematical Bulletin)

N.N. Ural'tseva
St. Petersburg University, St. Petersburg, Russia

Editor in Chief of:
Problemy Matematicheskogo Analiza
(Problems in Mathematical Analysis)

V. Yu. Korolev
Moscow State University, Moscow, Russia

Editor of :
Problemy Ustoichivosti Stokhasticheskikh Modelei–Trudy Seminara
(Stability Problems of Stochastic Models–Seminar Proceedings)

V.M. Zolotarev

Honorary Editor of:
Problemy Ustoichivosti Stokhasticheskikh Modelei–Trudy Seminara
(Stability Problems of Stochastic Models–Seminar Proceedings)

V. Chichagov
Perm University, Perm, Russia

Editor in Chief of :
Statisticheskie Metody (Statistical Methods)

V.A. Sadovnichii
Moscow State University, Moscow, Russia

Editor in Chief of :
Trudy Seminara imeni I. G. Petrovskogo (Petrovskii Seminars)

S.S. Goncharov
Sobolev Institute of Mathematics of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia

Editor in Chief of::
Sibirskii Zhurnal Chistoi i Prikladnoi Matematiki
(Siberian Journal of Pure and Applied Mathematics)

S.V. Kislyakov
St. Petersburg Department of the Steklov Mathematical Institute, St. Petersburg, Russia

Editor in Chief of:
Zapiski Nauchnykh Seminarov Sankt-Peterburgskogo Otdeleniya Matematicheskogo Instituta (POMI)
im. V. A. Steklova Rossiiskoi Akademii Nauk
(Notes of Scientific Seminars of the St. Petersburg Department of the Steklov Mathematical Institute, Russian Academy of Sciences)

JOTH EDITORIAL BOARD

Ovchinnikov A.V., Moscow State University, Moscow, Russia

Pelykh V.A., Pidstryhach Institute of Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine

Boichuk O.A., Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine

Rozhkovskaya T.N., Sobolev Institute of Mathematics of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia

Shevtzova I.G., Moscow State University, Moscow, Russia

Shaposhnikova T.A., Moscow State University, Moscow, Russia

Khludnev A.M., Lavrentiev Institute of Hydrodynamics of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia

Simonova V.N., Steklov Mathematical Institute St. Petersburg Branch, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia