Ons werk

Wilt u verrassen, relaties verstevigen of vooral informeren? Afhankelijk van wat u wilt bereiken bij uw doelgroep komen wij met een oplossing en helpen we u succesvol te zijn. Uw wetenschappelijke boodschap delen bij een congres op maat, een nascholingstraject of interactieve web-tv? Wij beschikken over de inhoudelijk kennis, expertise en netwerk om uw doelgroep te bereiken en te binden. Samen met u bepalen wij wat de beste aanpak is. Wij kennen uw doelgroep bij uitstek en weten exact wat er speelt in de markt en weten dus ook welke snaar we moeten raken.

We geven wat voorbeelden van hoe wij u kunnen ‘ontzorgen’.

Wens opdrachtgever

Yakult, fabrikant van de bekende probioticadrankjes, wilde zich graag bij haar doelgroep profileren en live in contact komen. Zij kozen voor een jaarlijks terugkerend landelijk themasymposium.

Onze toegevoegde waarde

Springer Healthcare Benelux ondersteunt Yakult bij de ontwikkeling van het programma, neemt de volledige logistieke organisatie voor haar rekening en werft de deelnemers. De uitvoering op de dag zelf is in handen van ons professionele multidisciplinaire team.

Resultaat

Yakult werd voor en tijdens het symposium volledig ‘ontzorgd’ en de medewerkers konden zich op de dag zelf geheel richten op het contact leggen met de aanwezigen. Tijdens het evenement werden meer dan 100 artsen ontvangen, kregen vier patiëntenorganisaties de kans zich te profileren en brachten zeven nationale en internationale sprekers een krachtig en interactief programma.


Wens opdrachtgever

Grünenthal, een internationaal farmaceutisch bedrijf dat is gespecialiseerd in pijnbestrijding, wilde een relatief nieuw product introduceren bij haar doelgroepen.

Onze toegevoegde waarde

Om een groot bereik te realiseren, wordt gekozen voor een combinatie van online nascholing en fysieke bijeenkomsten. Door inhoudelijk op het betreffende indicatiegebied in te gaan, komen alle behandelmogelijkheden (en dus ook deze nieuwe) aan bod. Het traject start met een geaccrediteerde live interactieve web-tv-uitzending van anderhalf uur. Daarin moeten deelnemers verplicht tussenvragen beantwoorden en kunnen zij ook zelf vragen aan de sprekers stellen. Aansluitend vindt een serie van 12 regionale nascholingen plaats. Door het regionale karakter kan er direct worden ingespeeld op regionale afspraken en samenwerkingsverbanden. Tenslotte blijft de web-tv-uitzending nog minimaal een jaar als geaccrediteerde online nascholing beschikbaar.
Springer Healthcare Benelux coördineert de parallel lopende trajecten, begeleidt de inhoudelijke samenstelling van alle nascholingen, werft sprekers, handelt accreditatie af, legt locaties vast, zorgt voor begeleiding ter plaatse, zorgt voor technische en logistieke begeleiding en stelt website, format en LMS beschikbaar voor de online varianten. Daarnaast worden deelnemers geworven voor alle drie de projecten waarbij optimaal wordt gezocht naar combinatiemogelijkheden.

Resultaat

Uiteindelijk worden met de live uitzending minimaal 200 huisartsen bereikt; de on-demand versie daarvan levert nog minimaal 200 deelnemers op. Aan de regionale bijeenkomsten doen telkens 15-25 huisartsen mee, wat leidt tot 200-400 contacten.Wens opdrachtgever

Lilly, een wereldwijd, toonaangevend farmaceutisch bedrijf met vele innovatieve geneesmiddelen, wil medisch specialisten informeren over het werkingsmechanisme van één van haar producten. Daarbij is het intensiveren van het contact met de key opinion leaders een aanvullend doel.

Onze toegevoegde waarde

Gekozen wordt voor een combinatie van een geaccrediteerde on-demand web-tv en een informeel symposium. Bij de on-demand web-tv ligt het accent op de wetenschappelijke boodschap. Door deze te koppelen aan casuïstiek wordt de materie herkenbaar voor de doelgroep en komt de boodschap beter over. Tijdens het symposium wordt lekker eten in een informele setting gecombineerd met tussendoor gehouden inhoudelijke presentaties.
Springer Healthcare Benelux heeft beide trajecten zowel inhoudelijk, logistiek als technisch begeleid en de deelnemerswerving georganiseerd.

Resultaat

De on-demand web-tv bereikt in het eerste jaar zo’n 40-60 artsen. Aan het symposium nam het maximale aantal van 40 personen deel. Door voor de beide trajecten met verschillende key opinion leaders samen te werken, zijn de contacten met meerdere artsen versterkt. De aanwezigheid van een flinke delegatie tijdens het symposium bood de kans op het uitbreiden van bestaande relaties en aangaan van nieuwe.