Logo - springer
Slogan - springer

Springer Vieweg - Elektrotechnik - Informations-, Kommunikationstechnik | Aims and Scope: Journal of the American Oil Chemists' Society