Editorial board

Founding Editor
 • Sameer Singh
Series Editor
 • Sing Bing Kang
Advisory Editor
 • Horst Bischof
 • Richard Bowden
 • Sven Dickinson
 • Jiaya Jia
 • Kyoung Mu Lee
 • Zhouchen Lin
 • Yoichi Sato
 • Bernt Schiele
 • Stan Sclaroff