Logo - springer
Slogan - springer

Medicine | Verslaving (Editorial Board)

Verslaving

Verslaving

ISSN: 1574-1842 (print version)
ISSN: 1875-7073 (electronic version)

Journal no. 12501

Redactiesecretariaat
Rita Pilkes
Bohn Stafleu van Loghum
Postbus 246
3990 GA Houten
tel. (030) 638 37 51
fax. (030) 638 39 91
e-mail: r.pilkes@bsl.nl

Hoofdredacteur
prof dr. Gerard M. Schippers
Gerard Schippers is psycholoog-psychotherapeut en em. hoogleraar verslavingsgedrag en zorgevaluatie aan het AMC-UvA.

Eindredacteur
Redactiebureau Harry Haakman
E-mail: hhaakman@wanadoo.nl

Redactie
prof. dr. Dike van de Mheen
Dike van de Mheen is gezondheidswetenschapper en epidemioloog. Zij is Directeur Onderzoek & Onderwijs van het IVO (Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving). En als hoogleraar Verslavingsonderzoek verbonden aan de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het ErasmusMc.

prof. dr. Henk Rigter
Henk Rigter is psycholoog en farmacoloog. Hij is als Oud-hoogleraar verbonden aan de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van Erasmus MC in Rotterdam. Hij publiceert geregeld over epidemiologie en over de effectiviteit van preventieprogramma's en behandelingen op het gebied van drugs.

drs. Wim Buisman
Wim Buisman (sociaal en klinisch psycholoog) werkt als projectmanager bij de Jellinek en is daarnaast secretaris van de Raad voor Bekwaamheidsontwikkeling van GGZ Nederland; verder is hij projectsupervisor bij het Drug Demand Reduction Program van de UN en oud-hoofdredacteur van het Handboek Verslaving.

dr. Erik Bulten
Erik Bulten is gz-psycholoog en momenteel hoofd van de psychologische dienst van de PI Vught. Daarnaast is hij werkzaam als landelijk coördinerend en adviserend psycholoog van het Gevangeniswezen. Hij is tevens als senior onderzoeker verbonden aan het Academisch Centrum Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit.

prof. Dr. Tom Decorte
Tom Decorte is voltijds docent in het vakgebied criminologie aan de Universiteit Gent, Vakgroep Strafrecht en Criminologie. Hij is directeur van het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD), een onderzoeksgroep, met als doel het verwerven en overdragen van kennis omtrent de verschillende aspecten van roesmiddelengebruik, -beleid en handel in roesmiddelen, vanuit een sociaal-wetenschappelijke oriëntatie. Tom Decorte publiceert regelmatig over diverse aspecten van roesmiddelengebruik.

drs. Els Noorlander
Els Noorlander begon in 1977 als huisarts in de Rotterdamse verslavingshulpverlening. In 1985 werd zij geregistreerd als psychiater, ze is verder systeemtheoretisch psychotherapeut. Ze heeft in Utrecht en Rotterdam gewerkt in de verslavingszorg en de forensische psychiatrie. Momenteel is ze hoofdbehandelaar van de Dubbel Diagnose afdeling “De LooDDs” van Delta Psychiatrisch Centrum te Poortugaal.

Else de Donder
Else de Donder is socioloog en onderzoeksmedewerker bij de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugsproblemen (VAD) in Brussel. Zij bundelt jaarlijks Vlaamse onderzoeks- en registratiedata over middelgebruik in het VAD-jaarboek. Tevens coördineert zij het onderzoeksplatform middelengebruik.

Hein Sigling
Dr. Hein Sigling is psychiater en regiodirecteur zorg Noord-Holland Noord van Brijder Verslavingszorg, onderdeel van de Parnassia Groep. Hij is tevens werkzaam in eigen praktijk. 

Dr. Margriet van Laar

Judith Wolf
Judith Wolf is hoogleraar maatschappelijke zorg bij het UMC St Radboud Nijmegen. Zij is hoofd van het onderzoekscentrum maatschappelijke zorg dat zich expliciet richt op kwetsbare groepen. Zij heeft meer dan dertig jaar ervaring met het leiden, opzetten en uitvoeren van zowel wetenschappelijk als toegepast onderzoek naar sociaal kwetsbare mensen, waaronder daklozen, mishandelde vrouwen en zwerfjongeren en naar de hulpverlening en opvang van deze groep. Zij geeft leiding aan grootschalige studies, waaronder een cohortstudie onder ruim 500 dakloze mensen in de vier grote steden, een onderzoek naar mensen met een dreigende huisuitzetting, en RCT’s naar de effectiviteit van Critical Time Intervention in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Haar werk heeft geresulteerd in tientallen rapporten en artikelen. Haar oratie beschreef processen van sociale in- en uitsluiting (‘Een kwestie van uitburgering”; Wolf 2002). Voor Nederland is zij op het gebied van uitsluiting en dakloosheid correspondent voor the Observatory van FEANTSA, en hier maakt zij ook deel uit van een groep Europese onderzoekers op dit gebied. Judith Wolf is tevens directeur van de Academische werkplaats Opvang x OGGz. Hierin wordt met ruim twintig grote opvanginstellingen gewerkt aan de professionalisering en kwaliteitsverbetering van het uitvoerend werk. In dit verband heeft zij – in nauwe samenwerking met de opvang – een krachtgerichte basismethodiek ontwikkeld en Critical Time Intervention aangepast voor toepassing bij kwetsbare mensen in Nederland. De krachtgerichte basismethodiek wordt momenteel in tal van instellingen geïmplementeerd en toegepast.

Uitgever
Yulma Perk

Marketing
Marjan Wolfs (Marketingcoordinator)
Annemarie Voogt (Sales Promotor)

 

Articles

Read this Journal on Springerlink

For authors and editors

Alerts for this journal

 

Get the table of contents of every new issue published in Verslaving.